ARAMA
Çamlıdere Belediyesi

ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İŞ YERİ KİRALAMA...

Geri

14 Haziran 2024

ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İŞ YERİ KİRALAMA İHALESİ

İLAN

ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. maddesine göre Açık Teklif ( Artırma ) Usulü ile kiralaması yapılacaktır.          

  • İdarenin:

Adı: Çamlıdere Belediye Başkanlığı

            Adresi: Körler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Barış Sokak no: 1/1 Çamlıdere/ Ankara

            Telefon : 0 312 753 23 01

Faks      : 0 312 753 22 44

  • İhale Konusu:

Aşağıda Niteliği, türü, adresi ve vasıflı yazılı taşınmaz kiralaması.

  • İhalenin:

a)-Yapılacağı yer: Çamlıdere belediyesi toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda açık ihale usulü yapılacaktır.

b)- Tarih ve saati: 26.06.2024 / 14:00 başlangıç 

4-  İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler:

a)- Kimlik fotokopisi,

b)- Geçici teminat yatırdığına dair makbuz,

c)- İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz,

ç)- Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı,     

d)- Yerleşim yeri belgesi,

e)- Tüzel kişiler için Ticari Sicil Gazetesi, yetki belgesi, yetkililere ait imza sirküleri,

f)- Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi

g)- İsteklinin Kooperatif, Dernek, Oda, Federasyon, Konfederasyon veya Vakıf olması halinde tüzel kişilerini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

h)- Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak ihale şartnamesi imzalanarak teslim edilecektir.

5- Şartname ve Geçici teminat bedeli:

Şartname bedeli Belediye tahsilat servisine, geçici teminat bedeli Çamlıdere Belediye Başkanlığına ait T.C. Ziraat Bankası Çamlıdere şubesinde bulunan TR 94 0001 0004 8612 5791 6750 09 Teminat hesabına açıklamalı yatırılacaktır.

6- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.

7- 2886 sayılı D.İ.K.’nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Kiralama ihalesine katılmak için şartname bedeli ve geçici teminat makbuzlarını ile diğer belgeleri ihale günü saat 12:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Aksi takdirde kiralama ihalesine katılamayacaklardır.

            Kiralaması yapılacak taşınmazla ilgili olarak;

 

SN

 

KİRALAMA ADRESİ

 

KİRA

AMACI

 

KİRA

SÜRESİ

 

AYLIK KİRA MUAMMEN

BEDELİ TL

YILLIK KİRA BEDELİ TL

YILLIK  KİRA  BEDELİ % 3 GEÇİCİ TEMİNAT

KİRA LAMA SAATİ

01

Körler Mah. Semerkandi Sk. No:21/2  Çamlıdere/ANK (İşyeri ve yanındaki 1 adet brandalı işyeri boşluğu)

İşyeri

3 YIL

8.000,00

96.000,00

2.900,00

14.10

02

Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/5 Çamlıdere/ANK

İşyeri

3 YIL

5.000,00

60.000,00

1.800,00

14.15

03

Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/6 Çamlıdere/ANK

İşyeri

3 YIL

5.000,00

60.000,00

1.800,00

14.20

04

Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/7 Çamlıdere/ANK

İşyeri

3 YIL

5.000,00

60.000,00

1.800,00

14.25

05

Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/8 Çamlıdere/ANK

İşyeri

3 YIL

5.000,00

60.000,00

1.800,00

14.30

06

Körler Mah. Semerkandi Sk. No:21/9

Çamlıdere/ANK (İşyeri ve yanındaki 2 adet brandalı işyeri boşluğu)

İşyeri

3 YIL

12.000,00

144.000,00

4.350,00

14.35

07

Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/10 Çamlıdere/ANK

İşyeri

3 YIL

5.000,00

60.000,00

1.800,00

14.40

08

Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/11 Çamlıdere/ANK

İşyeri

3 YIL

5.000,00

60.000,00

1.800,00

14.45

09

Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/12 Çamlıdere/ANK

İşyeri

3 YIL

5.000,00

60.000,00

1.800,00

14.50

10

Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/A- a.b Çamlıdere/ANK 

Çayocağı Şekerci

3 YIL

5.000,00

60.000,00

1.800,00

14.55

11

Körler Mah. Semerkandi Sokak No: 21/A-c Çamlıdere/ANK

WC/Bay

- Bayan

3 YIL

5.000,00

60.000,00

1.800,00

15.00

12

Aluçdağı Park Alanı  Çamlıdere/ANK

WC/Bay

-Bayan

3 YIL

6.000,00

72.000,00

2.200,00

15.05

13

Körler mah. Cumhuriyet Cad. No: 95/D Çamlıdere/ANK

Sanayi-İşyeri

3 YIL

3.000,00

36.000,00

1.100,00

15.10

14

Körler mah. Cumhuriyet Cad.  No: 97/D Çamlıdere/ANK

Sanayi-İşyeri

3 YIL

4.000,00

48.000,00

1.500,00

15.15

15

Körler mah. Cumhuriyet Cad. No: 97/E Çamlıdere/ANK

Sanayi-İşyeri

3 YIL

4.000,00

48.000,00

1.500,00

15.20

16

Körler mah. Cumhuriyet Cad. No: 97/C Çamlıdere/ANK

Sanayi-İşyeri

3 YIL

4.000,00

48.000,00

1.500,00

15.25

17

Körler mah. Cumhuriyet Cad. No: 97/B Çamlıdere/ANK

Sanayi-İşyeri

3 YIL

4.000,00

48.000,00

1.500,00

15.30

18

Körler mah. Cumhuriyet Cad. No: 97/A Çamlıdere/ANK

Sanayi-İşyeri

3 YIL

4.000,00

48.000,00

1.500,00

15.35

19

Körler mah. Cumhuriyet Cad. No: 95/B Çamlıdere/ANK

Sanayi-İşyeri

3 YIL

3.000,00

36.000,00

1.100,00

15.40

20

Körler mah. Cumhuriyet Cad. No: 95/A Çamlıdere/ANK

Sanayi-İşyeri

3 YIL

4.000,00

48.000,00

1.500,00

15.45

21

Yahyalar Mah. Cumhuriyet Cad. No: 45/D Çamlıdere/ANK

İşyeri

3 YIL

4.000,00

48.000,00

1.500,00

15.50

           

İlanen duyurulur.
ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İhale Dosyasına Ulaşmak İçin TIKLAYINIZ.