ARAMA
Çamlıdere Belediyesi

BEYLER MAHALLESİ ARSA SATIŞI

Geri

19 Ekim 2023

BEYLER MAHALLESİ ARSA SATIŞI

İLAN

ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Belediyemize ait aşağıda dökümü yapılan taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45. Maddesine göre Açık Teklif (Artırma) usulü ile satılacaktır.               

  • İdarenin

Adı: Çamlıdere Belediye Başkanlığı

               Adresi: Körler Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Barış Sokak no: 1/1 Çamlıdere/ Ankara

               Telefon : 0 312 753 23 01

Faks      : 0 312 753 22 44

  • İhale Konusu

Aşağıda Niteliği, türü, Ada/Parsel ve yüzölçümü belirtilen boş konut arsası satışı yapılaşma koşulları ve plan notları Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilecektir.

  • İhalenin

 a)-Yapılacağı yer: Çamlıdere belediyesi toplantı salonunda ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

b)- Tarih ve saati: 20.10.2023 / 15,00 

4-  İhaleye katılabilme şartları ve istenen belgeler;

a)- Kimlik fotokopisi, Yerleşim yeri belgesi, Geçici teminat belgesi, şartname ücret belgesi

b)- Tüzel kişiler için Ticari Sicil Gazetesi, yetki belgesi, yetkililere ait imza sirküleri,

c)-Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi

d)-Yazı İşleri Müdürlüğünden alınacak ihale şartnamesi imzalanarak teslim edilecektir.

5- Geçici teminat;

Belediye tahsilat servisine veya Çamlıdere Belediye Başkanlığına ait T.C. Ziraat Bankası Çamlıdere şubesinde bulunan TR 94 0001 0004 8612 5791 6750 09 Teminat hesabına açıklamalı yatırılacaktır.

6- İhale ile ilgili her türlü vergi, resmi harç ve masraflar istekliye aittir.

7- 2886 sayılı D.İ.K.’ nun 29. maddesi gereğince İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

               Satışı yapılacak taşınmazla ilgili olarak;

 

S.N

 

MAHALLE

 

VASFI

 

ADA

 

PR

 

M2

M2 MUAM BEDELİ TL             

ARSA MUAM BEDELİ TL

% 3 geçici teminat

Satış

Saati

01

Beyler   Mah

Arsa

323

5

714

250,00

178.500,00

5.360,00

15,00

02

Beyler   Mah

Arsa

323

9

412

250,00

103.000,00

3.100,00

15,05

03

Beyler   Mah

Arsa

332

7

267

250,00

66.750,00

2.000,00

15,10

04

Beyler   Mah

Arsa

333

6

406

250,00

101.500,00

3.050,00

15,15

05

Beyler   Mah

Arsa

333

9

310

250,00

77.500,00

2.350,00

15,20

06

Beyler   Mah

Arsa

344

1

296

250,00

74.000,00

2.220,00

15.25

07

Beyler   Mah

Arsa

344

5

343

250,00

85.750,00

2.580,00

15,30

08

Beyler   Mah

Arsa

1208

4

318

250,00

79.500,00

2.400,00

15,35

09

Beyler   Mah

Arsa

1208

5

295

250,00

73.750,00

2.220,00

15,40

10

Beyler   Mah

Arsa

1208

6

329

250,00

82.250,00

2.470,00

15,45

11

Beyler   Mah

Arsa

1208

7

322

250,00

80.500,00

2.420,00

15,50

12

Beyler   Mah

Arsa

1208

8

362

250,00

90.500,00

2.720,00

15,55

13

Beyler   Mah

Arsa

1208

22

341

250,00

85.250,00

2.560,00

16,00

14

Beyler   Mah

Arsa

1027

1

205

350,00

71.250,00

2.160,00

16,05

15

Beyler   Mah

Arsa

1027

2

178

350,00

62.300,00

1.870,00

16,10

16

Beyler   Mah

Arsa

385

2

312

900,00

280.800,00

8.430,00

16,15

17

Beyler   Mah

Arsa

397

1

177

900,00

159.300,00

4.880,00

16,20

18

Beyler   Mah

Arsa

333

18

242

900,00

217.800,00

6.550,00

16,25

19

Beyler   Mah

Arsa

387

3

316

900,00

284.400,00

8532,00

16,30

 

 

                                                                      

ÇAMLIDERE BELEDİYE BAŞKANLIĞI